Strona domowa  |  Intencje  |   Kontakt z nami   |   Szukaj 

Misje Miłosierdzia Bożego w Diecezji Kaliskiej

 
 
Strona główna
Akt zawierzenia świata
Błogosławieństwo JPII
Modlitwy
Św. Faustyna
Program Misji
Terminarz Misji
Historia obrazu
Intencje
Formy kultu
Rozmowy o Miłosierdziu
Fonoteka
Kontakt z nami
 

 
Uczta Miłosierdzia Bożego - Parafia Narodzenia NMP w Kaliszu

PARAFIA NARODZENIA NMP

Uczta
MIŁOSIERNEGO
SERCA JEZUSOWEGO

PARAFIA NARODZENIA NMP
W KALISZU – ZAGORZYNKU

28 września – 5 października 2002 r.

ZAPRASZAJĄ:

Ks. Paweł Kostrzewa - proboszcz

MISJONARZE:
Ks. Bolesław Sokołowski,
Ks. Tadeusz Filas - jezuici

oraz Współorganizatorzy

Plan Misji

SOBOTA (28 września) Przejęcie i powitanie obrazu

godz. 1630   Gromadzimy się koło wiaduktu, aby przejąć i powitać obraz Jezusa Miłosiernego

godz. 1700   Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego  Ekscelencji Księdza Biskupa

NIEDZIELA (29 września)

godz. 800 i 1000, 1200 Msze św., o 1700 z poświęceniem różańców dla dzieci z klas II i spotkanie z ich rodzicami
godz. 1530   Modlitwa na cmentarzu przy ulicy Częstochowskiej przy grobie Ś.† P. Ks. prałata Józefa Sieradzana

PONIEDZIAŁEK (30 września)
Dzień ufności

godz. 900, 1800 i  2000 Msze św., a po nich nauka stanowa dla kobiet,  o 2000 z uwzględnieniem młodzieży
godz. 1600   Msza św. z nauką dla dzieci

WTOREK (1 października)
Dzień przebłagania za grzechy

godz. 900 1800 i 2000 Msza św. i po nich  nauka stanowa dla mężczyzn
godz. 1600   Spotkanie dla dzieci

ŚRODA (2 października)
Dzień spowiedzi św.

godz. 900     Msza św.  i  Sakrament chorych
godz. 1600   Spotkanie dla dzieci
godz. 1800   Msza św. i nabożeństwo dla kierowców
godz. 2000   Msza św. z uwzględnieniem młodzieży

CZWARTEK (3 października)

godz. 900 1800 i 2000 Msza św. i odnowienie ślubów małżeńskich
godz. 1600   Spotkanie dla dzieci
godz. 2000   Msza św. z uwzględnieniem młodzieży

PIĄTEK (4 października) 
Od godz. 11 odwiedziny chorych w domach
(prosimy o adresy)

ZAWIERZENIE MIŁOSIERNEMU SRECU JEZUSOWEMU RODZINAMI

godz. 900, 1600, 1800 i 2000

SOBOTA (5 października)
godz. 1600
MSZA ŚW na POŻEGNANIE OBRAZU
przez przedstawicieli parafii i procesjonalne odprowadzenie do ul. Zielonej, gdzie przejmie Go parafia św. Gotarda

„BÓG JEST MIŁOŚCIĄ”

NIGDY NIE MOŻE PRZESTAĆ CIEBIE KOCHAĆ,
BO PRZESTAŁBY BYĆ BOGIEM!
Z MIŁOŚCI DO NAS WE WCIELENIU STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM,
ABYŚMY MOGLI STAĆ SIĘ „BOGAMI” 

(św. Tomasz z Aquinu)


PAN JEZUS prosi

         PRZYJDZCIE DO MNIE WSZYSCY:

najwięksi grzesznicy…  zabiegane matki…  zatroskani ojcowie…

zagubiona młodzieży… dzieci ukochane…  chorzy i cierpiący…

staruszkowie i samotni…          wszyscy źle się mający…

UCZTĘ URZĄDZA:

         MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA.

Maryja rodząca Jezusa Chrystusa zrodziła „samo Źródło Miłosierdzia” 

(św. Fulbert).


TEMATYKA DNI UCZTY MIŁOSIERDZIA

PONIEDZIAŁEK – Podstawa naszej ufności to Wcielenie Syna Bożego i sakrament Chrztu św. Przez Chrzest człowiek zostaje „ubóstwiony” – staje się dzieckiem Bożym

WTOREKNabożeństwo pokutne. Pokuta jest drogą do Miłosierdzia Bożego. „Uznanie swego grzechu jest konieczną zasadą powrotu do Boga” (Jan Paweł II)

ŚRODASakrament Chrztu. Pan Jezus jest Miłosiernym Samarytaninem. Sakrament ten dźwiga i zbawia. „Wzbudza wielką ufność w Miłosierdzie Boże. Sakrament pokuty. Bóg jest Miłosiernym Ojcem przedstawionym przez Pana Jezusa w przypowieści o synu marnotrawnym. To sakrament Miłosierdzia, „wtórny chrzest”, usynowienie „na nowo”.

CZWARTEKNasze miłosierdzie okazywane ludziom w różnych życiowych powołaniach: kapłańskim, zakonnym, małżeńskim i samotnym. Odnowienie ślubów małżeńskich.

PIĄTEK Zawierzenie Miłosierdziu Bożemu. Pan Jezus powiedział do św. s. Faustyny:

„Łaski z mojego Miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność.
Im więcej dusza zaufa, tym więcej otrzyma”.
         „…im większa nędza, tym większe ma prawo do Miłosierdzia mojego…”

 

Misje Miłosierdzia Bożego w Diecezji Kaliskiej 
e-mail: webmaster@diecezja.kalisz.pl

Kościół p.w. Narodzenia NMP
Kościół p.w. Narodzenia NMP