Strona domowa  |  Intencje  |   Kontakt z nami   |   Szukaj 

Misje Miłosierdzia Bożego w Diecezji Kaliskiej

 
 
Strona główna
Akt zawierzenia świata
Błogosławieństwo JPII
Modlitwy
Św. Faustyna
Program Misji
Terminarz Misji
Historia obrazu
Intencje
Formy kultu
Rozmowy o Miłosierdziu
Fonoteka
Kontakt z nami
 

 
 Błogosławieństwo JPII
 

Błogosławieństwo Ojca Świętego
Jana Pawła II dla Misji Miłosierdzia Bożego
w Diecezji Kaliskiej

Ekscelencjo,

Czcigodny Księże Biskupie,

 

Dziękuję z całego serca za informację o Misjach Miłosierdzia Bożego w diecezji kaliskiej i towarzyszącej im peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego. Cieszę się, że dane mi było pobłogosławić ten Obraz w Krakowie-Łagiewnikach podczas tegorocznej pielgrzymki do Polski. Niech pozostanie on znakiem mojej duchowej łączności ze wszystkimi, którzy w modlitewnym skupieniu będą czuwać przy Jezusie Miłosiernym w poszczególnych parafiach, poczynając od kościoła ojców jezuitów.

W dniu 17 sierpnia br. w Sanktuarium w Łagiewnikach dokonałem uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Uczyniłem to w przekonaniu, że dzisiejszy świat bardzo go potrzebuje. Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. W tym kontekście misje parafialne i peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego, które wprowadzają diecezję kaliską w nowe tysiąclecie, nabierają szczególnego znaczenia.

Niech będą one okazją do osobistej refleksji każdego z wierzących i zachętą do rachunku sumienia rodzin, wspólnot parafialnych oraz lokalnych społeczności. Na wszystko, co w świecie i w człowieku pozostaje jako skutek grzechu potrzeba dzisiaj nowego, głębszego spojrzenia przez pryzmat Bożego miłosierdzia. Jest to ważny moment na drodze nawrócenia oraz pełnego pojednania z Bogiem i z braćmi a także nieodzowny warunek ożywiania wiary, nadziei i miłości.

W encyklice Dives in misericordia przypomniałem, że Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy zobaczyć Ojca, to znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. [...] W dziejach człowieka, które są zarazem dziejami grzechu i śmierci, miłość musi się objawić nade wszystko jako miłosierdzie i wypełniać się również jako miłosierdzie (n. 9).

Miłość i miłosierdzie czerpią bowiem swoją moc z krzyża Chrystusa: nie ma większą miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13). Taka jest miara miłosiernej miłości! Taka jest miara miłosierdzia Bożego! Mówiłem o tym na Błoniach krakowskich, w dniu 18 sierpnia br. Trzeba dzisiaj spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba wyobraźni miłosierdzia, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od tych, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało! Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7).

Życzę, aby diecezja kaliska doświadczyła miłości Jezusa Miłosiernego. Wpatrujcie się z wiarą i nadzieją w Jego łagodne oblicze. Niech promienie wychodzące z Jego serca oświecą drogę każdego człowieka. Wielu sercom przyniosło otuchę to proste wezwanie, jakie podpowiedziała nam Opatrzność za pośrednictwem świętej Faustyny: Jezu ufam Tobie. Niech ten akt zawierzenia Jezusowi rozbrzmiewa w sercach wszystkich, rozprasza ciemności grzechu i sprawi, aby światło miłosierdzia przeniknęło życie każdego człowieka.

Księdzu Biskupowi, Jego Współpracownikom, Kapłanom, Wspólnotom zakonnym, szczególnie ojcom jezuitom, którzy podjęli się prowadzenia dzieła misji diecezjalnych i wszystkim wiernym Diecezji Kaliskiej na czas peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Watykan, 15 września 2002 r.

Misje Miłosierdzia Bożego w Diecezji Kaliskiej 
e-mail: webmaster@diecezja.kalisz.pl

Herb Papieski
Herb Papieski


Ojciec Święty
Jan Paweł II


Bp Ordynariusz Kaliski St. Napierała