Strona domowa  |  Intencje  |   Kontakt z nami   |   Szukaj 

Misje Miłosierdzia Bożego w Diecezji Kaliskiej

 
 
Strona główna
Akt zawierzenia świata
Błogosławieństwo JPII
Modlitwy
Św. Faustyna
Program Misji
Terminarz Misji
Historia obrazu
Intencje
Formy kultu
Rozmowy o Miłosierdziu
Fonoteka
Kontakt z nami
 

Jezu, ufam Tobie

 


Jezu, ufam Tobie

Skarbiec modlitwy

w intencji
Misji Miłosierdzia Bożego.

Misje Miłosierdzia Bożego, które rozpoczynają się w diecezji kaliskiej i które prawdopodobnie wypełnią prawie całe drugie dziesięciolecie jej istnienia, zarysowują się jako naturalna konsekwencja zaproszenia, skierowanego przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas tegorocznej pielgrzymki do Polski, do otwierania się na Boga bogatego w miłosierdzie. Czas misji może stać się także okazją, by na wzór zawierzenia świata miłosierdziu Bożemu, którego dokonał Papież w łagiewnickim sanktuarium, także poszczególne parafie, rodziny, wspólnoty i pojedyncze osoby zawierzały się Bogu bogatemu w miłosierdzie.

Pasterz diecezji kaliskiej powierzył dzieło przeprowadzenia misji członkom Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego (Księży Jezuitów). Jesteśmy przynajmniej w pewnej mierze świadomi, jak wielkie, odpowiedzialne i długotrwałe jest to przedsięwzięcie. Zdajemy sobie też sprawę z naszych ograniczeń wiekowych, zdrowotnych, duchowych, intelektualnych i osobowościowych. Wiemy też, że "jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą" (Ps 127, 1). Cały wysiłek ludzki na niewiele się zda, jeżeli nie będzie zakorzeniony w Panu. Dlatego też we współpracy z Diecezjalnym Radiem Rodzina, dwutygodnikiem diecezji kaliskiej "Opiekun" oraz kaliskim Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego (kościołem księży Jezuitów) zapraszamy do modlitewnego zaangażowania się w Skarbiec modlitwy w intencji Misji Miłosierdzia Bożego.

Można to uczynić przynajmniej na jeden z następujących sposobów:

1. Włączenie się w modlitwę w intencji misji poprzez ofiarowanie przez wybrany okres jakiejś modlitwy lub czasu modlitwy w dowolnej formie (zarówno osobistej, jak i wspólnotowej).

2. Przekazywanie próśb i podziękowań, które staną się przedmiotem modlitwy w następujących miejscach:

  • każdego dnia (z wyjątkiem poniedziałków) o godzinie 18.00 na falach Radia Rodzina - po modlitwie Anioł Pański odmawiana będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencjach poleconych przez Słuchaczy i w intencjach przekazanych przez parafię, w której odbywać się będą Misje.

  • w trakcie czwartkowych i piątkowych wieczornych nabożeństw ku czci Miłosierdzia Bożego w sanktuarium Serce Jezusa miłosiernego (kościele Księży Jezuitów) w Kaliszu

  • w parafiach, gdzie w danym czasie będą odbywać się misje.

Deklaracje dotyczące modlitewnego wspierania Misji Miłosierdzia Bożego oraz teksty próśb i podziękowań można przekazywać osobiście, telefonicznie, korespondencyjnie lub przez internet:

Radio Katolickie Diecezji Kaliskiej "Rodzina",
ul. Złota 144, 62-800 Kalisz,
tel. 0-62 766 89 09; 0-62 767 37 02;
fax 0-62 767 37 3;
http://www.radiorodzina.kalisz.pl,
e-mail: rodzina@radiorodzina.kalisz.pl

Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego,
ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz,
tel. 0-62 757 34 46, fax 0-62 766 41 36,
tel. kom. 0600 99 14 99,
e-mail: kaliszsj@pro.onet.pl

Wierzymy, że w trakcie trwania misji ten skarbiec modlitwy zostanie ubogacony o kolejne cenne inicjatywy. Naszą propozycję kierujemy zarówno do pojedynczych osób, jak i całych rodzin, wspólnot zakonnych męskich i żeńskich, grup, zrzeszeń i stowarzyszeń, osób cierpiących i wszystkich ludzi dobrej woli.

Misje Miłosierdzia Bożego w Diecezji Kaliskiej 
e-mail: webmaster@diecezja.kalisz.pl

 

Ojciec Święty Jan Paweł II
Ojciec Święty
Jan Paweł II

Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Kaliskiej Stanisław Napierała
Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Kaliskiej Stanisław Napierała

Ojciec Superior Aleksander Jacyniak SJ
Ojciec Superior Aleksander Jacyniak SJ

O. Zdzisław Pałubicki SJ 
O. Zdzisław Pałubicki SJ